پاک کردن اطلاعات شخصی

پاک کردن اطلاعات شخصی اگر می خواهید که لپ تاپ تان را بفروشید یا واگذار کنید قبل از این کار باید اقداماتی روی لپ تاپ تان انجام دهید یکی از این اقدامات گرفتن پشتیبان از اطلاعات شخصی و پاک کردن آن اطلاعات از لپ تاپ است. گرفتن پشتیبان از اطلاعات شخصی اقدام به گرفتن پستیبان  […]

بستن
مقایسه